co to jest BIK
CZĘŚĆ PIERWSZA
CO TO JEST BIK?
Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia 
bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat 
wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. 
Czy jednak dostęp do takich informacji mają tylko banki i SKOK-i? Otóż nie, w Biurze 
Informacji Kredytowej sam możesz sprawdzić (pobierając Raport o sobie), jakie 
informacje z bazy BIK na Twój temat otrzyma bank w sytuacji, kiedy np.: będziesz starał 
się o kredyt. 
Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie 
z BIK budować swoją historię kredytową. 
Bazy BIK zawierają zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne i nie można ich 
utożsamiać z rejestrem niesolidnych dłużników. Dowód? Ponad 95 % informacji w BIK 
dotyczy osób rzetelnie spłacających swoje kredyty. W  BIK znajdują się dane każdego 
z nas, kto kiedykolwiek złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest 
poręczycielem.
BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ
KIEDY TWOJE DANE MOGĄ TRAFIĆ DO BIK?
Twoje dane przesyłane są do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOKu współpracującym z BIK, wniosku kredytowego, a następnie po udzieleniu kredytu. 
Informacje dotyczące tego, jak spłacasz swoje zobowiązania, bank lub SKOK przesyła do 
BIK (aktualizuje) przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres spłacania kredytu. 
Błędem jest w związku z tym myślenie, że do BIK przekazywane są tylko informacje 
negatywne.
CO TO JEST HISTORIA KREDYTOWA?
Z danych przekazywanych do BIK powstaje finansowy obraz klienta. Każdy z nas ma więc 
wpływ na to, jak będzie wyglądała jego historia  kredytowa. Jeśli kredyt spłacamy 
terminowo, w bazie BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli jest spłacany z opóźnieniem, 
w bazie BIK znajdują się również dane negatywne (ale tylko w przypadku opóźnienia 
dłuższego niż 60 dni).
Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja.
To dzięki niej możesz być dla banków  i SKOK-ów bardziej wiarygodnym i cennym 
klientem, co z kolei może przełożyć się na:
lepsze warunki finansowe, np. niższe oprocentowanie kredytu, 
skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów,
obniżenie opłat i prowizji. 2
Brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwia bankom lub SKOK-om 
zastosowanie swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.
Nasza rada: 
Pamiętaj, że historia kredytowa to kronika Twojej solidności regulowania zobowiązań 
finansowych. Dotyczą one przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług 
i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów 
mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty 
kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR. Dzięki BIK pozytywna 
historia kredytowa działa na Twoją korzyść. 
Należy podkreślić, że decyzję kredytową zawsze podejmuje bank lub SKOK. BIK 
przekazuje wyłącznie informacje na Twój temat i Twojej historii kredytowej, które są 
następnie wykorzystywane przez te instytucje w procesie podejmowania decyzji 
kredytowej. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o obowiązujące w banku lub SKOK-u 
wewnętrzne zasady i politykę w zakresie przyznawania kredytów. 
JAK DŁUGO BIK MOŻE PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
To zależy od tego, jak solidnie spłacasz  swój kredyt. Jeśli zobowiązanie spłacasz 
terminowo  – dane o Twoim kredycie będą w BIK aż do czasu jego całkowitej spłaty. 
I w tym czasie mogą być udostępnione bankom. 
Co dzieje się po spłacie? Jeśli chcesz, aby pozytywna historia kredytowa była Twoim 
atutem w dalszych kontaktach  z bankiem lub SKOK-iem, powinieneś wyrazić zgodę na 
przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania. Informacje te będą w BIK 
tak długo, na jak długi okres wyrazisz zgodę, poświadczając tym samym swoją 
pozytywną historię kredytową. 
Jeżeli w trakcie trwania umowy kredytowej opóźniłeś się ze spłatą zobowiązania powyżej 
60 dni i upłynęło co najmniej  30 dni od poinformowania Ciebie przez bank lub SKOK 
o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody, to wówczas 
BIK może przetwarzać dane przez okres 5 lat.
Dodatkowo nowelizacja ustawy Prawo bankowe z kwietnia 2007 r. (dostosowująca 
polskie regulacje do Dyrektyw EU) umożliwiła BIK i bankom przetwarzanie danych 
dotyczących zobowiązań wszystkich klientów banków i instytucji ustawowo 
upoważnionych do udzielania kredytów (np. SKOK) przez okres 12 lat od dnia spłaty 
zobowiązania, dla celów stosowania przez banki metod statystycznych, służących 
obliczaniu wymogów kapitałowych banku. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga 
zgody klienta. Dlaczego tak długo? Po prostu, aby stosować metody statystyczne, trzeba 
operować danymi z długich okresów. 3
UDZIEL ZGODY!
To, czy pozytywne informacje o naszych już spłaconych zobowiązaniach będą dostępne 
dla instytucji finansowych, zależy od nas samych. Dlaczego? Ponieważ możemy wyrazić 
zgodę na przetwarzanie informacji o swoich spłaconych zobowiązaniach. Możemy to 
zrobić w każdej chwili, np. w momencie podpisywania umowy kredytu, podczas jego 
spłacania, a także już po spłacie.
Jeśli nie wyrazimy zgody będziemy dla banków i SKOK-ów anonimowi i możemy mieć 
zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych 
w przyszłości, np. kredyt w 15 min, niższa marża czy dłuższy okres kredytowania. 
Nasza rada: 
Udziel zgody! Jeśli chcesz być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego,
powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich zobowiązań była 
dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po
spłaceniu zobowiązania. Wyrażając zgodę  na przetwarzanie danych zwiększasz swoje 
szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej (patrz str. 10 - Twoja Ocena 
Punktowa).  Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, 
tworzysz wspólnie z BIK Twój pozytywny portret finansowy, tak wysoko ceniony przez 
wiele instytucji. 
Zgody możesz udzielić w banku, w którym bierzesz lub brałeś kredyt, oraz w Biurze 
Obsługi Klienta BIK.
CZĘŚĆ DRUGA
W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ INFORMACJE Z BIK?
Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do informacji o sobie częściej niż raz na pół roku 
lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, np.: ocenę punktową (opisaną w dalszej 
części), możesz skorzystać z następujących produktów:
1. Raport PLUS, 
2. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. 
Na podstawie art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych BIK daje Ci możliwość 
sprawdzenia, jakie dane na Twój temat znajdują się w BIK. Zgodnie z Ustawą BIK udziela 
takich informacji na Twój wniosek w terminie 30 dni. Z takiego  prawa do informacji 
możesz jednak skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 
Raporty PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej są dostępne również 
w angielskiej wersji językowej. 4
Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie osób przebywających poza granicami kraju,
którzy chcą legitymować się swoją historią kredytową przed zagranicznymi instytucjami 
finansowymi. Wersja angielska raportu  pozwoli zagranicznym instytucjom na szybką 
ocenę rzetelności kredytowej. 
Co to jest Raport PLUS? 
Raport PLUS to Twoja historia kredytowa, dostępna na każde Twoje życzenie.
Zawiera dane o wszystkich zobowiązaniach kredytowych z baz BIK, poszerzone
o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie i kwocie 
posiadanych przez Ciebie zobowiązań.  Segment ten ułatwia  poruszanie się po raporcie. 
Dzięki nielimitowanemu dostępowi do tych raportów możesz sprawdzać jakie zmiany 
zachodzą w Twoich danych, czyli monitorować stan własnych zobowiązań. 
Co to jest Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (Score)? 
Zawiera informację o zobowiązaniach kredytowych oraz informację o Twojej ocenie 
punktowej. W ramach oceny punktowej BIK możesz otrzymać od 191 do 631 punktów 
i od 1 do 5 gwiazdek. 
Co to oznacza? Im więcej otrzymasz punktów (i gwiazdek), tym większe 
prawdopodobieństwo, że będziesz terminowo spłacał kredyt, a zatem większe jest 
prawdopodobieństwo jego trzymania.
Raporty PLUS pozwalają każdemu na sprawdzenie dowolnie często:
poprawności jego danych podlegających wymianie między bankami i SKOK-ami,
oceny punktowej,
aktualnej skali zobowiązań (w tym liczby kredytów, kwot pozostających do spłaty 
oraz kwot ewentualnych zaległości), 
informacji o zobowiązaniach, które zostały już spłacone i zamknięte,
stanu poręczonych zobowiązań,
czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź zagubienia dokumentu 
tożsamości.
Pobierając raport i monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed 
nadmiernym zadłużeniem.
Raporty mogą być również wykorzystywane jako „certyfikat solidności”, którym każdy 
może posługiwać się w różnych sytuacjach wymagających potwierdzenia swojej 
wiarygodności, takich jak:
kupno samochodu,
wynajęcie mieszkania,
zawarcie umowy o pracę,
ubieganie się o kredyt za granicą.
JAK UZYSKAĆ RAPORT?
Aby otrzymać raport musisz, złożyć pisemny wniosek. Wniosek składany drogą 
korespondencyjną należy przesłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym. 5
A teraz krok po kroku:
1. Należy wypełnić wniosek 
o udostępnienie wybranego raportu, który można otrzymać w Biurze Obsługi 
Klienta (BOK) lub pobrać ze strony internetowej www.bik.pl
2. Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym pod podany 
poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK
pon. - wt.: 8.00 - 16.00
środa: 9.00 - 17.00
czw. - pt.: 8.00 - 16.00
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Dopisek: „Raport” 
Raport można otrzymać listem poleconym pod wskazany adres. Możliwy jest również 
odbiór bezpośrednio w BOK. Do wniosku o Raport PLUS lub Raport PLUS z Informacją 
o Ocenie Punktowej wysłanego listem poleconym lub złożonego w BOK, należy dołączyć 
potwierdzenie dokonania wpłaty za raport. 
Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:
numer konta, na które dokonano wpłaty,
imię i nazwisko, 
adres zameldowania, 
w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z podaniem dokładnej nazwy wybranego 
raportu.
W przypadku korzystania z generatora wniosków na stronie internetowej BIK, 
system sam wygeneruje wniosek wraz z formularzami wpłaty. Wygenerowany w tej 
formie formularz wpłaty zawiera indywidualny numer konta, ważny tylko dla 
wypełnionego wniosku danego klienta. 
Aktualne ceny Raportów PLUS są dostępne na stronie www.bik.pl lub bezpośrednio 
w Biurze Obsługi Klienta BIK – tel.: + 48 / 22 310 4444.
BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie 
BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko 
przez bank mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane. Co to oznacza? Jeśli dane 
Klienta są nieaktulane bądź nieprawidłowe, powinien zgłosić się z tym do banku, który te 
dane przekazał, z prośbą o dokonanie zmian w bazie BIK. 
Ze względu na ochronę danych osobowych BIK nie udziela żadnych telefonicznych
informacji na temat danych przechowywanych w bazie. 6
CZĘŚĆ TRZECIA
TWOJA OCENA PUNKTOWA 
Czym jest i jak wyliczana jest ocena punktowa (score)? 
Ocena punktowa (ang. score) klienta to liczba punktów uzyskanych przez klienta 
w wyniku zastosowania metody punktowej oceny ryzyka kredytowego (scoring). Ocena 
punktowa BIK wyliczana jest na podstawie danych o kliencie przekazywanych przez banki 
i SKOK-i.
Jak oceny punktowe (score) wykorzystywane są przez banki i SKOK-i?
Banki i SKOK-i wykorzystują oceny punktowe do szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej 
i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego swoich klientów. Ocenie punktowej mogą 
podlegać zarówno dotychczasowi klienci, jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły się do 
danego banku lub SKOK-u po kredyt, kartę kredytową itp. 
Wyższa ocena punktowa to:
łatwiej dostępny kredyt,
atrakcyjniejsze oferty,
minimalna liczba wymaganych dokumentów,
obiektywna ocena z wykorzystaniem tych samych kryteriów,
szybsza decyzja kredytowa.
Jak poznać swoją ocenę punktową (score)?
Poznanie oceny punktowej jest teraz bardzo  proste. Wystarczy złożyć do Biura Obsługi 
Klienta BIK wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz
dokonać odpowiedniej opłaty za Raport. 
Szczegóły udostępniania Raportów znajdują się na stronie internetowej www.bik.pl.
Czy można mieć wpływ na swoją ocenę punktową (score)? 
W przypadku oceny punktowej BIK szczególnie istotny wpływ na jej wysokość ma to, jak 
klient dotychczas obsługiwał posiadane przez siebie kredyty (w tym również limit w ROR 
oraz karty kredytowe). 
Nasza rada: 
Jeśli chcesz mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szanse na 
atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinieneś przede wszystkim zadbać o terminową 7
obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym 
wywiązywaniu się z zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart 
kredytowych.
Uwaga: 
Twoja ocena punktowa obniży się, jeśli:
masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów,
przekroczyłeś swój limit kredytowy,
a także:
im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz opóźnienia,
im większa jest kwota, ze spłatą której się opóźniasz,
im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu, 
im bardziej przekroczyłeś swój limit kredytowy.
Czy opóźnienia w spłacie kredytu będą już zawsze (nawet po upływie wielu lat) obniżać 
ocenę punktową (score)?
Opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę  punktową. Wpływ ten jest jednak 
największy w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. 
Po upływie trzech lat opóźnienie lub zaległość przestaje obniżać ocenę punktową, pod 
warunkiem, że klient uregulował wszystkie zaległości i w okresie tych trzech lat nie 
wystąpiły nowe opóźnienia.
Czy bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu tylko na podstawie oceny punktowej 
(score) Klienta naliczonej przez BIK?
Nie. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki i SKOK-i biorą pod uwagę nie tylko 
ocenę punktową klienta, lecz także inne czynniki. Ponadto każdy bank ma swoje zasady 
przyznawania kredytów oraz własne systemy naliczania ocen punktowych, 
uwzględniające różne kryteria. 
Jak często naliczana jest ocena punktowa (score) danego Klienta?
Oceny punktowe klientów, których dane przechowywane są w bazie BIK, naliczane są na 
życzenie banku, SKOK-u lub klienta. Raz naliczona ocena przekazywana jest tylko temu 
bankowi, SKOK-owi lub klientowi, który o nią pytał. Jeśli bank lub SKOK  złoży kolejne 
zapytanie o tego klienta, ocena punktowa zostanie naliczona ponownie.
Ocena punktowa klienta może zmienić się przede wszystkim wówczas, gdy w bazie BIK 
pojawią się nowe dane o tym kliencie i posiadanych przez niego kredytach.
Jeśli klient  złoży do BIK wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, 
zostanie ona naliczona specjalnie dla niego. Ocena ta zostanie naliczona dokładnie w taki 
sam sposób, w jaki zostałaby naliczona dla banku czy SKOK-u, tzn. z zastosowaniem tej 
samej metody.8
Ocena punktowa udostępniona bankowi lub SKOK-owi przez BIK może różnić się 
od oceny podanej klientowi w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Przede 
wszystkim ocena ta może się zmienić w okresie od jej naliczenia dla klienta do naliczenia 
oceny dla banku. Czasem wystarcza nawet jeden dzień różnicy, aby ocena punktowa 
uległa zmianie, w związku z pojawieniem się nowych informacji.
CZĘŚĆ CZWARTA
BIK  BIG?
Czasem zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji 
gospodarczej (BIG). 
Biura informacji gospodarczej (BIG-i) to instytucje, które przyjmują, przechowują 
i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów 
i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK (ust. Prawo Bankowe), BIG-i  działają na 
podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji 
gospodarczej – InfoMonitor BIG S.A. (www.infomonitor.pl).
BIG-i mogą przechowywać informacje na Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel 
poinformuje Biuro, że całkowicie spłaciłeś zobowiązania.
Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK. 
Informacje o Tobie, jeśli jesteś konsumentem, mogą przesyłać do BIG-u tylko 
przedsiębiorstwa w sytuacji, jeśli ponad 60 dni zalegasz z płatnościami swoich 
zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł, a od przesłania do Ciebie wezwania do zapłaty 
listem poleconym minęło 30 dni. Jeśli jesteś przedsiębiorcą informacje o Twoich 
zaległościach powyżej  500 zł może przekazać do BIG każdy przedsiębiorca, który ma 
z takim biurem podpisaną umowę. 
Biura informacji gospodarczej oferują liczne korzyści dla klientów. Jeśli jesteś 
przedsiębiorcą, możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich decyzji biznesowych.
Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem możesz sprawdzić, np. w Biurze 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czy terminowo reguluje on swoje 
zobowiązania. 
Podstawa prawna utworzenia BIK:
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na 
mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. 
 
Czym się zajmujemy
 
Kancelaria Finansowa.
Zajmuje się udzielaniem szybkich i przystępnych kredytów i pożyczek gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych, refinansowanych oraz pod zastaw, klientom indywidualnym, rolnikom oraz przedsiębiorcom. 

SPECJALIZUJEMY SIĘ ZWŁASZCZA W:
Pożyczkach dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, emerytów, rencistów oraz
rolników i osób prowadzących działalność gospodarczą, ze złą historią kredytową BIK, BIG, KRD, BR i z Komornikiem i windykacją oraz z wypowiedzianymi umowami kredytowymi.
Reklama
 
kredyty oddłuzeniowe
 
Obecnie w naszej Centrali oraz w naszych filiach mogą Państwo znaleźć następujące produkty:   Kredyty oddłużeniowe - dość specyficzny produkt dla osób posiadających 
zajęcia komornicze, dla tych wszystkich, którzy mają wypowiedziane umowy kredytowe,  A CHCĄ ABY IM SKUTECZNIE POMÓC .
kredyty konsolidacyjne
 
  KREDYTY KONSOLIDACYJNE - Skonsoliduj wszystkie swoje zobowiązania i miej tylko jedną ratę. 
  Konsolidacje do 250.000 zł.
konsolidacja kredytów pod zastaw
 
 KONSOLIDACYJNE 
  KREDYTY BANKOWE POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI - (domy, mieszkania, grunty, działki itp) dla wszystkich 
uzyskujących dochód (dla działalności istotny PRZYCHÓD). Maksymalna kwota kredytu: 15.000.000 zł. Maksymalny okres 
  kredytowania: 25 lat. Wstępna decyzja kredytowa w ciągu 3 dni roboczych!
na oświadczenie
 
 Kredyty bankowe NA OŚWIADCZENIE O DOCHODACH pod zastaw samochodów i ciągników. 
Kredyty bankowe NA OŚWIADCZENIE na zakup samochodów. Bank nie sprawdza dochodów! Szybki dostęp do gotówki
 do 100% wartości pojazdu
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=